2014-12-18

Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do:

[18.08.2016] Wytyczne dla rolników dotyczące uboju na użytek własny Kliknij tutaj, aby się zapoznać

Zał. Nr 1 - Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny Kliknij, aby pobrać

Załącznik nr 2 - Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny Kliknij tutaj, aby pobrać
 

Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania mięsa z ubojów gospodarczych na terenie miasta Gdańska i powiatu gdańskiego.
  1. lek. wet. Andrzej Goczewski, ul. Paderewskiego 3, 83-000 Pruszcz , tel. (58) 683-38-36
     
  2. lek. wet. Hieronim Jagielski, ul. Mikołaja Reja 4, 80-020 Cedry Wielkie, tel. (58) 683-62-89
     
  3. lek. wet. Andrzej Pyliński, ul. Gdańska 18, 83-034 Trąbki Wielkie, tel.(58) 682-83-95

Opłata za badanie mięsa na użytek własny 11 złotych od zwierzęcia. Podstawa prawna Dz.U.2013, poz. 388, Zał. 1 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006r. (poz. 10, pkt.1).